logo

logo_kartuz

BIP Szkoły Podstawowej nr 1

im. św. Kazimierza w Kartuzach

ul. 3 Maja 14, 83-300 KartuzyBIP - dokumenty szkolne

Zapisy do I klasy 2020/2021

Zapisy do I klasy dla dzieci z rejonu szkoły trwają od 01.02.2020 r. 

 

 

REJON SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚW. KAZIMIERZA W KARTUZACH
zgodnie z Uchwałą nr XXIX/346/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25.01.2017 r.


Do rejonu należą uczniowie zamieszkali na terenie ulic:
Abrahama, Bielińskiego, Ceynowy, Cicha, Dworcowa, Dworzec, Gdańska,Hallera, Kościerska, Kościuszki, Kolejowa, 11 listopada, 3 Maja, Majkowskiego, Feliksa Marszałkowskiego, Mściwoja II, Nowe Osiedle, Os. Sikorskiego, Piłsudskiego nr od 1 do 11 oraz od nr 17 do 31 i 51, Przy Rzeźni, Przy Torach, Węglowa, Rynek, Sambora, Słoneczna, Tredera, Zacisze, Szkolna, Jeziorna, Parkowa, Plac Brunona i miejscowości: Kaliska.

 

Rekrutacja do I klasy dla dzieci spoza rejonu szkoły, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza, trwa od 02.03.2020 r. do 27.03.2020 r.

 

opis dokumentutypdata

Kwestionariusz zapisu do I klasy 

pdf10-02-2020[ Pobierz ]
109 kB

Załącznik nr 1 do kwestionariusza

pdf10-02-2020[ Pobierz ]
637 kB

Deklaracja -klasa I usportowiona

docx10-02-2020[ Pobierz ]
60 kB

Wniosek dla kandydatów  zamieszkałych poza rejonem szkoły o przyjęcie do I klasy

pdf11-02-2020[ Pobierz ]
239 kB

Załączniki do wniosku

docx11-02-2020[ Pobierz ]
14 kB

Zarządzenie Burmistrza w sprawie rekrutacji

pdf10-02-2020[ Pobierz ]
120 kB

Wytworzył:Dariusz Zelewski2020-02-10
Udostępnił:Dariusz Zelewski2020-02-10 08:31:35
Zmodyfikował:Dariusz Zelewski2020-02-11 12:07:26
KLASA DWUJĘZYCZNA

Informacje na temat klasy VII dwujęzycznej

w Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

Przez oddział dwujęzyczny należy rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania (w naszej szkole: język angielski).

W dwóch językach prowadzone są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii (dotyczącą historii Polski) i część geografii (dotyczącą geografii Polski), w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii (odnoszącą się do geografii ogólnej).

Warunkiem przyjęcia do klasy VII dwujęzycznej będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

 

Uczniowie klas dwujęzycznych z językiem angielskim będą uczyli się języka angielskiego w wymiarze 5 godzin w tygodniu w podziale na grupy o zbliżonym poziomie biegłości. Podczas zajęć lekcyjnych będziemy korzystać z nowoczesnych technologii i metod wspierających wszechstronną naukę języka.

Uczniowie klas dwujęzycznych z językiem angielskim będą uczestniczyć w wielu wydarzeniach związanych z kulturą i historią krajów anglojęzycznych zarówno na terenie szkoły, miasta i województwa.

W klasach dwujęzycznych, oprócz 5 godzin języka angielskiego, uczniowie będą zdobywać wiedzę z co najmniej dwóch innych przedmiotów prowadzonych również w języku angielskim. Nauczanie dwujęzyczne polega na wykorzystaniu, w trakcie wprowadzania pojęć, dwóch języków. Dzięki temu młodzież ma szansę korzystać z języka obcego w różnych kontekstach, łączyć, przetwarzać i wykorzystywać umiejętności nabyte podczas lekcji języka angielskiego w czasie trwania innych zajęć lekcyjnych.

Atutem nauki w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim w naszej szkole jest nabywanie kompetencji komunikacyjnych, lingwistycznych, socjolingwistycznych, pragmatycznych oraz międzykulturowych.

Uczniowie mają możliwość realizować swoje pasje językowe na zajęciach dodatkowych. Zajęcia są organizowane w kameralnych grupach, umożliwiając uzyskiwanie jak najlepszych wyników w nauce. Oferujemy zajęcia przygotowujące do olimpiad, konkursów, sprawdzianów wewnętrznych oraz egzaminów zewnętrznych.

Po ukończeniu nauki w naszej szkole w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim uczniowie mają możliwość kontynuowania nauki podczas kolejnego etapu edukacyjnego na terenie województwa pomorskiego w oddziałach dwujęzycznych lub w klasach realizujących nauczanie języka angielskiego w zakresie rozszerzonym.

 

W bieżącym folderze zamieszczamy wszystkie informacje i dokumenty dotyczące klasy dwujęzycznej. Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się nimi.

opis dokumentutypdata

Deklaracja przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych

pdf10-02-2020[ Pobierz ]
185 kB

Terminy rekrutacji do klasy dwujęzycznej

pdf10-02-2020[ Pobierz ]
112 kB

Informacje i warunki dotyczące funkcjonowania klasy dwujęzycznej

pdf10-02-2020[ Pobierz ]
169 kB

Zarządzenie Burmistrza dotyczące rekrutacji

pdf10-02-2020[ Pobierz ]
120 kB

Przykładowy sprawdzian predyspozycji językowych

pdf28-03-2017[ Pobierz ]
608 kB

Wytworzył:Dariusz Zelewski2017-03-16
Udostępnił:Dariusz Zelewski2017-03-16 11:27:10
Zmodyfikował:Dariusz Zelewski2020-02-10 08:26:50
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2020/21
opis dokumentutypdata

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

pdf27-02-2020[ Pobierz ]
300 kB

Oświadczenia do wniosku

docx27-02-2020[ Pobierz ]
15 kB

Informacja dotycząca rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

pdf27-02-2020[ Pobierz ]
315 kB

Zarządzenie Burmistrza Kartuz

pdf10-02-2020[ Pobierz ]
120 kB

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach w roku szkolnym 2020/2021

doc10-02-2020[ Pobierz ]
60 kB

Wytworzył:Dariusz Zelewski2020-02-10
Udostępnił:Dariusz Zelewski2020-02-10 08:41:32
Zmodyfikował:Dariusz Zelewski2020-02-27 14:37:12
Statut szkoły - obowiązujący
opis dokumentutypdata

Statut szkoły obowiązujący od 1 września 2019 roku

pdf10-09-2019[ Pobierz ]
990 kB

Program wychowawczo- profilaktyczny- uchwalony wrzesień 2019

pdf25-09-2019[ Pobierz ]
565 kB

Wytworzył:Dariusz Zelewski2012-02-24
Udostępnił:Dariusz Zelewski2012-02-24 14:53:13
Zmodyfikował:Aneta Kulwikowska2019-09-25 16:19:49
Rok szkolny 2019 - 2020
opis dokumentutypdata

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

pdf10-09-2019[ Pobierz ]
525 kB

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020

pdf10-09-2019[ Pobierz ]
1 436 kB

Skrócona instrukcja logowania do e-dziennika

pdf07-09-2016[ Pobierz ]
64 kB

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020

pdf17-09-2019[ Pobierz ]
877 kB

Wytworzył:Dariusz Zelewski2015-07-09
Udostępnił:Dariusz Zelewski2015-07-09 13:17:38
Zmodyfikował:Dariusz Zelewski2019-10-08 07:50:49
ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
opis dokumentutypdata

Karta zgłoszenia

doc10-02-2020[ Pobierz ]
40 kB

Wytworzył:Dariusz Zelewski2018-05-30
Udostępnił:Dariusz Zelewski2018-05-30 12:22:30
Zmodyfikował:Dariusz Zelewski2020-02-10 08:30:17
Ubezpieczenie NNW

Szanowni Rodzice,

w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczniów, nasza szkoła zdecydowała się przyjąć ofertę grupowego ubezpieczenia proponowaną przez AXA za pośrednictwem Bezpieczny.pl. Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze wariantu II ze składką 34 zł.
 
W zakresie ochrony znajdują się:
- Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego (16 000 zł)
- Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wyniku zawału serca lub udaru mózgu ( 12 000 zł)
- Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w NNW ( 12 000 zł)
- Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w NNW – płatny od 1 doby (20 zł / dzień)

- Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby ( jednorazowa wypłata w przypadku pobytu trwającego min.5dni maksymalnie 2 świadczenia rocznie ) ( 200 zł
- Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych NNW (1 200 zł)
- Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w NNW  w tym odbudowa zębów (1 200 zł)
- Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego ( 1000 zł)
- Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w NNW (2 000 zł)

- Ochrona ubezpieczeniowa 24h/dobę na całym świecie


- Wyczynowe uprawianie sportu (również w życiu prywatnym, np. w klubie sportowym  w zakres ochrony wchodzą m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, jazda konna, sporty walki)

- Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia
- Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala
- Szczegóły oferty: plik pdf

W razie pytań proszę o kontakt z dedykowanym Opiekunem AXA :

 

 


Imię i nazwisko: Joanna Karczewska
Nr telefonu:    604 055 358
E-mail: jkarczewska@bezpieczny.pl


Wytworzył:Dariusz Zelewski2015-09-14
Udostępnił:Dariusz Zelewski2015-09-14 15:19:35
Zmodyfikował:Dariusz Zelewski2019-09-10 19:12:52
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )