logo

logo_kartuz

BIP Szkoły Podstawowej nr 1

im. św. Kazimierza w Kartuzach

ul. 3 Maja 14, 83-300 Kartuzy

Aktualne dokumenty

Dokumenty i materiały bieżące dla nauczycieli
opis dokumentutypdata

Wniosek rodzica o wydanie opinii

pdf03-02-2020[ Pobierz ]
101 kB

Przykład prezentacji na spotkanie z rodzicami w dniach 5-6 lutego 2020

pptx03-02-2020[ Pobierz ]
2 408 kB
Doskonalenie zawodowe
opis dokumentutypdata

Wniosek nauczyciela o dofinansowanie

docx03-02-2020[ Pobierz ]
20 kB

Arkusz do uzupełnienia przez nauczyciela razem z wnioskiem

xls03-02-2020[ Pobierz ]
36 kB

Obowiązujący tekst rozporządzenia MEN w sprawie dofinansowywania doskonalenia zawodowego nauczycieli

pdf03-02-2020[ Pobierz ]
120 kB

Zarządzenie burmistrza (m.in.jakie kierunki mogą być dofinansowane)

pdf04-02-2020[ Pobierz ]
71 kB
DOKUMENTY SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/20120
opis dokumentutypdata

Sprawozdanie wychowawcy klas 4-8

docx07-01-2020[ Pobierz ]
35 kB

Sprawozdanie wychowawcy klas 1-3

docx07-01-2020[ Pobierz ]
31 kB

Sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego

docx07-01-2020[ Pobierz ]
30 kB

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole

pdf16-10-2019[ Pobierz ]
5 892 kB

Priorytety szkoły na 2019/2020

pptx26-08-2019[ Pobierz ]
1 035 kB

Skład zespołów Pomocnych Przyjaciół

docx26-08-2019[ Pobierz ]
19 kB

Plan nadzoru pedagogicznego 2019/2020

pdf17-09-2019[ Pobierz ]
877 kB
Dokumenty szkolne
opis dokumentutypdata

Regulamin pracy szkoły - obowiązujący od dnia 01.01.2019 r.

pdf07-03-2019[ Pobierz ]
1 013 kB

REGULAMIN MONITORINGU

pdf25-01-2019[ Pobierz ]
618 kB

Kodeks Etycznego Postępowania

pdf26-03-2019[ Pobierz ]
409 kB

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

pdf26-03-2019[ Pobierz ]
741 kB

Polityka Zarządzania Ryzykiem

pdf26-03-2019[ Pobierz ]
516 kB

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

pdf26-03-2019[ Pobierz ]
692 kB
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
opis dokumentutypdata

Regulamin ZFŚS SP 1 Kartuzy

pdf03-01-2019[ Pobierz ]
359 kB
pdf16-09-2019[ Pobierz ]
138 kB

Załącznik do regulaminu 6

pdf03-01-2019[ Pobierz ]
474 kB

Załącznik do regulaminu 7

pdf03-01-2019[ Pobierz ]
429 kB

Załącznik do regulaminu 8

pdf03-01-2019[ Pobierz ]
254 kB

Regulamin Rady Pedagogicznej obowiązujący od 19 grudnia 2017 r.

pdf21-12-2017[ Pobierz ]
330 kB

Programy wychowawczo - profilaktyczny szkoły - uchwalony 28 września 2017 r.

docx30-09-2017[ Pobierz ]
210 kB
OCENA PRACY NAUCZYCIELA
opis dokumentutypdata

Regulamin

pdf31-08-2018[ Pobierz ]
572 kB

Wskaźniki

pdf31-08-2018[ Pobierz ]
597 kB

Arkusz pomocniczy - dyplomowany

pdf31-08-2018[ Pobierz ]
802 kB

Arkusz pomocniczy - mianowany

pdf31-08-2018[ Pobierz ]
606 kB

Arkusz pomocniczy - kontraktowy

pdf31-08-2018[ Pobierz ]
582 kB

Arkusz pomocniczy - stażysta

pdf31-08-2018[ Pobierz ]
563 kB

Arkusz samooceny - dyplomowany

pdf31-08-2018[ Pobierz ]
620 kB

Arkusz samooceny - mianowany

pdf31-08-2018[ Pobierz ]
604 kB

Arkusz samooceny - kontraktowy

pdf31-08-2018[ Pobierz ]
581 kB

Arkusz samooceny - stażysta

pdf31-08-2018[ Pobierz ]
562 kB
E-dziennik - wiadomości
opis dokumentutypdata

Skrócona instrukcja logowania do e - dziennika - do wydruku 

pdf07-09-2016[ Pobierz ]
64 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )