logo

logo_kartuz

BIP Szkoły Podstawowej nr 1

im. św. Kazimierza w Kartuzach

ul. 3 Maja 14, 83-300 KartuzyBIP - prowadzone rejestry

Rejestry

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, Szkoła prowadzi następujące rejestry:

 • Księga uczniów,
 • Księga dzieci.

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Zgodnie z Kodeksem Pracy Szkoła prowadzi rejestry:

 • pracowników,
 • emerytów,

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Ponadto prowadzone są:

 • ewidencje środków trwałych,
 • ewidencje zakupów,
 • wydanych zaświadczeń,
 • legitymacjii szkolnych,
 • druków ścisłego zarachowania(kwitariusze, świadectwa),
 • dziennik korspondencji,
 • ewidencje regulaminów i procedur,
 • ewidencja umów.

Dane w nich zawarte udostępnia się do wglądu w miejscu prowadzenia ewidencji, w godzinach pracy Zespołu, po uprzednim umówieniu.


 Wytworzył:Dariusz Zelewski2012-02-24
Udostępnił:Dariusz Zelewski2012-02-24 08:25:18
Zmodyfikował:Dariusz Zelewski2013-12-11 12:04:18
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )